Portret

U okviru života postoje stvari koje se podrazumevaju.
U okviru posla postoje jasno definisane procudere i pravila.
U okviru odnosa, zna se šta se očekuje od druge strane.
U okviru mojih godina ima šta se može, šta se ne može.
Odoh ja iz okvira…

Leave a Comment

Books Categories