Cv radosnog bića koje je postiglo blaženstvo u životu

Njegov Cv je prazan jer se dezintegrisao u svetlost i sve što ga je ograničavalo se istopilo pred tim blaženstvom.

On nije imao ni želje i potrebe koje bi mogle da ga skuče.
Nije više mario za rodbinske odnose i utiske koje ostavlja na druge ljude.
Potpuno je bio imun na sve strahove od života i od smrti.

Znao je samo da usvetljava, vidi lepe stvari dok se druži sa ljudima- jednorozima -andjilima, koje je nekako slučajno otkrio među svim ostalim mutantima u svom komšiluku.

Leave a Comment

Books Categories